PREMIUM CARE Management

PREMIUM CARE 

MANAGEMENT

     พรีเมี่ยมโฮมแคร์ มีทีมทีมพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีประสบการณ์ ที่พร้อมให้คำปรึกษาครอบครัว ตลอดการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ รับฟังข้อมูล เสนอทางเลือกในการดูแล ให้ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจ ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้สูงอายุ และครอบครัวช่วยประเมินเบื้องต้นความผิดปกติทางสุขภาพที่เกิดขึ้น

care management

      ความเร่งด่วนของอาการ การเฝ้าติดตามผลสุขภาพตามคำสั่งแพทย์  รวมถึงการช่วยแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น กรณีฉุกเฉิน ร่วมกับครอบครัว ทีมผู้ดูแล ที่พร้อมช่วยเหลือ ผู้สูงอายุและครอบครัว ดูแลจัดการตารางเวลายา การกายภาพบำบัด   ให้ครอบครัว มั่นใจว่าผู้สูงอายุ จะได้รับประทานยา ถูกต้องครบถ้วน ตามคำสั่งแพทย์รวมถึงการช่วยเหลืออื่นๆ ทางเทคนิคเพิ่มเติมตามคำสั่งแพทย์

ช่วยให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ใช้ชีวิต ได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น

#PREMIUMCAREMANAGEMENT #caregiver #ผดแลผสงอาย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square