To book a consultation with one of our dedicated staff and to see how we can provide help to you or your loved ones, please book a consultation meeting with us
พรีเมี่ยมโฮมแคร์ เราเข้าใจความหวังของครอบครัว ที่ต้องการเติมเต็มการดูแล ให้กับผู้สูงอายุ
พวกเราพร้อมช่วยเหลือ คุณอย่างเต็มที่
เพื่อให้การดูแลคนที่คุณรักเป็นไปอย่างดีเยี่ยม

NursingHome Care Services

 

Live-in Home Care

    ให้ศูนย์ดูแลของเรา เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณดูแล คนที่คุณรัก  หน้าที่  การดูแลช่วยเหลือ การใช้ชีวิตประจำวัน มื้ออาหาร ตารางเวลายา  การกายภาพบำบัด การตรวจประเมิน  สังเกต บันทึกข้อมูลสุขภาพ เฝ้าระวังอาการและการช่วยเหลือเพิ่มเติมอื่นๆตามคำสั่งแพทย์ ความสัมพันธ์ใหม่ มิตรภาพใหม่ สังคมใหม่ จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ การรักและได้รับความรักจากคนรอบข้าง การใส่ใจและถูกใส่ใจจากผู้อื่น มิตรภาพที่เกิดขึ้นล้วนช่วยส่งเสริม ดูแลด้านจิตใจ

ครอบครัวจะเป็นส่วนสำคัญ เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
เพื่อเติมเต็มความสุขของผู้สูงอายุให้สมบูรณ์
สร้างผลลัพธ์ทางการดูแลที่ดีร่วมกัน

          พรีเมี่ยมโฮมแคร์ เราพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยทีมผู้ดูแลที่ผ่านการจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ซึ่งพวกเขาจะคอยช่วยเหลือดูแลคนที่คุณรัก คอยสนับสนุนกิจวัตรประจำวัน รวมถึงตรวจวัด เฝ้าสังเกต และบันทึก ข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

WHAT PEOPLE SAY

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศการดูแลเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของเรา

  • Facebook Social Icon

Diabetes Care

Hypertension Care

Dementia&Alzheimer’s Disease Care

1/2
Please reload

© 2017 by Premium Homecare. Proudly created with Wix.com

Call us today on 084-089-8886 

                           084-004-0461

Nonthaburi 11000

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม