To book a consultation with one of our dedicated staff and to see how we can provide help to you or your loved ones, please book a consultation meeting with us
ดูแลผุ้สูงอายุ
พรีเมี่ยมโฮมแคร์ เราเข้าใจความหวังของครอบครัว ที่ต้องการเติมเต็มการดูแล ให้กับผู้สูงอายุ
พวกเราพร้อมช่วยเหลือ คุณอย่างเต็มที่
เพื่อให้การดูแลคนที่คุณรักเป็นไปอย่างดีเยี่ยม

NursingHome Care Services

 

Live-in Home Care

    ให้ศูนย์ดูแลของเรา เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณดูแล คนที่คุณรัก  หน้าที่  การดูแลช่วยเหลือ การใช้ชีวิตประจำวัน มื้ออาหาร ตารางเวลายา  การกายภาพบำบัด การตรวจประเมิน  สังเกต บันทึกข้อมูลสุขภาพ เฝ้าระวังอาการและการช่วยเหลือเพิ่มเติมอื่นๆตามคำสั่งแพทย์ ความสัมพันธ์ใหม่ มิตรภาพใหม่ สังคมใหม่ จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ การรักและได้รับความรักจากคนรอบข้าง การใส่ใจและถูกใส่ใจจากผู้อื่น มิตรภาพที่เกิดขึ้นล้วนช่วยส่งเสริม ดูแลด้านจิตใจ

ครอบครัวจะเป็นส่วนสำคัญ เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
เพื่อเติมเต็มความสุขของผู้สูงอายุให้สมบูรณ์
สร้างผลลัพธ์ทางการดูแลที่ดีร่วมกัน

          พรีเมี่ยมโฮมแคร์ เราพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยทีมผู้ดูแลที่ผ่านการจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ซึ่งพวกเขาจะคอยช่วยเหลือดูแลคนที่คุณรัก คอยสนับสนุนกิจวัตรประจำวัน รวมถึงตรวจวัด เฝ้าสังเกต และบันทึก ข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

Posts are coming soon
Stay tuned...
ดูแลผู้สูงอายุ
การดูแลผู้สูงอายุ.
การดูแลผู้สูงอายุ.
การดูแลผู้สูงอายุ.
การดูแลผู้สูงอายุ.
การดูแลผู้สูงอายุ.
การดูแลผู้สูงอายุ.
การดูแลผู้สูงอายุ.
การดูแลผู้สูงอายุ.
การดูแลผู้สูงอายุ.
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศการดูแลเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของเรา

  • Facebook Social Icon

WHAT PEOPLE SAY