To book a consultation with one of our dedicated staff and to see how we can provide help to you or your loved ones, please book a consultation meeting with us
personal caregiver
" พรีเมี่ยมโฮมแคร์ เราเข้าใจถึงความสุข ในการได้อยู่บ้าน และเรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยดูแลคนที่คุณรักให้มีความสุข ภายในบ้านร่วมกับครอบครัว 
เพื่อให้ครอบครัวสบายใจมากขึ้น
พวกเราพร้อมที่จะช่วยดูแลครที่คุณรัก ที่บ้านอย่าง ดีเยี่ยม"

Personal Caregiver Services

 

               Premium Personal Caregiver หรือ บริการดูแลผู้สูงอายุส่วนบุคคลที่บ้านของ Premium Homecare เราจะจัดหาผู้ดูแลที่จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และผ่านการฝึกอบรมจากพรีเมี่ยมโฮมแคร์  พร้อมบริการที่ยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยน ให้ลงตัว เพื่อตอบสนองทั้งความต้องการและการใช้ชีวิต ของผู้สูงอายุ และครอบครัว

             ให้ พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ช่วยลดปัญหายุ่งยาก ซับซ้อนเรื่องการคัดเลือกผู้ดูแล  ตรวจสอบประวัติ แนวทางการดูแล การหาผู้ดูแลสับเปลี่ยนในเวลาจำเป็น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล ที่พร้อมช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา เป็นทางเลือกการตัดสินใจเรื่องสุขภาพให้กับครอบครัว เพื่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม