ลูกๆต้องทำยังไง เมื่อคุณพ่อคุณแม่อายุมากขึ้น ตอนที่3 ( ตอนสุดท้าย )

ต่อจาก

<< ตอนที่1 >>

<< ตอนที่2 >>

* หากท่านยังไม่ได้อ่านตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ท่านสามารถคลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อไปอ่านได้

จากตอนที่แล้ว...

7. การร่วมพูดคุยวางแผนกันแต่เนิ่นๆ ภายในครอบครัว ถึงภาระงานและหน้าที่การดูแลผู้มีพระคุณในอนาคต การกำหนดหน้าที่ที่จำเป็นต่างๆ อย่างเหมาะสมให้กับสมาชิกภายในครอบครัว ไปจนถึงการขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ทางการดูแล มองหาทางเลือกบริการผู้ดูแล สำหรับความต้องการการบริการในอนาคต จะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากความกดดันของสถานการณ์อันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของทุกคนในครอบครัว

8. มองหาโอกาสพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้เคยผ่านการใช้บริการดูแลบุคคลในครอบครัว ขอความคิดเห็นในการวางแผนรูปแบบการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายสุขภาพ และสวัสดิการการรักษาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงวัย รวมถึงการหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ จะช่วยให้ครอบครัวสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ดียิ่งขึ้น

9. ในการพูดคุยวางแผนทั้งเรื่อง รูปแบบการรักษา การเงินค่าใช้จ่าย ตลอดจนถึงเรื่องทางกฎหมายของผู้สูงวัย สองสิ่งที่ครอบครัวจำเป็นต้องคำนึงถึง และ ใช้ประกอบการพิจารณาทุกๆขั้นตอนคือ

© คุณพ่อคุณแม่ต้องการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในทุกๆการตัดสินใจ สำหรับอนาคตของตัวท่านเอง

© ความรู้สึกต่อต้าน อาจเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงกับการเปิดเผยสุขภาพที่อ่อนแอลงของท่าน และความไม่คุ้นชินกับการต้องพึ่งพาผู้อื่นในอนาคต ครอบครัวควรให้เวลาท่านได้ปรับเปลี่ยนมุมมอง สร้างความเคยชินที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถบอกเล่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของตนได้อย่างเต็มใจ

อย่างไรก็ตามในทุกขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับ คุณพ่อ คุณแม่ ความปรารถนา และ ความต้องการของท่านถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะจากการดูแลพรีเมี่ยมโฮมแคร์เชื่อเสมอว่า เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ผู้สูงวัยจะอนุญาต และเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลและสมาชิกทุกนในครอบครัวเข้าถึงข้อมูลนั้น


ขอบคุณรูปภาพจาก:https://www.pexels.com/

#วางแผนดแลผสงอาย #ผสงอาย #ดแลผสงอาย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square