PERSONAL DAILY ASSISTANCE

PERSONAL DAILY ASSISTANCE

การอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยๆ จัดเตรียมและทานอาหารมื้ออร่อยในทุกเช้า เป็นกิจกรรมปกติที่เราทุกคนต้องเจอ ในทุกวันของชีวิต แต่วันหนึ่ง เมื่ออายุมากขึ้น กิจกรรมง่ายๆ เหล่านี้ อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก ลำบากมากสำหรับคุณ การดูแลตนเองที่ลำบากขึ้นตามอายุ ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตเมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุ

พรีเมี่ยมโฮมแคร์ เราให้เกียรติอย่างเหมาะสม

ในความชอบที่หลากหลายของการใช้ชีวิต

ผู้สูงอายุ จะได้รับการช่วยเหลือจากทีมผู้ดูแล ของพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ในทุกกิจวัตรประจำวัน รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ ด้วยโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ (PDCA Program)ของพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ช่วยให้การใช้ชีวิตของทั้ง ผู้สูงอายุ ครอบครัว ยืดหยุ่น เหมาะสม และคลายกังวลปัญหาจากความผิดพลาดในการดูแล

  • ดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ขณะทำกิจวัตรประจำวันทั่วไป การตื่นนอน และการเข้านอน

  • ดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ขณะอาบน้ำ หรือเช็ดทำความสะอาดตัวผู้สูงอายุบนเตียง (BED BATH) และการดูแลรักษาสุขอนามัยของร่างกายผู้สูงอายุ

  • ดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ขณะขับถ่าย

  • ดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ขณะแต่งตัว หรือเปลี่ยนเสื้อผ้า

  • ดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ระหว่างการเดินทาง

#ผดแลผสงอาย #caregiver #DAILYASSISTANCE #กจวตรประจำวน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square