ภาพบรรยากาศMoney Expo 2018

รวมภาพบรรยากาศภายในงาน money expo 2018 กับ Good Living for Aging Society เมื่อวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 โดยพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้รับเชิญจากผู้จัด ให้ไปร่วมให้ความรู้ เรื่อง " การเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ " และ แนะนำบริการของเรา ที่ ซาเลนเจอร์2-3 อิมเพคอาริน่า เมืองทองธานี

#moneyexpo2018 #GoodlLivingforAgingSociety #สงคมผสงอาย #การเงน #วยหลงเกษยณ #กอนเกษยณ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square