12 ข้อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยหลังเกษียณ

คำว่า “การพึ่งพิง” คือ ช่วงเวลาของชีวิตที่เราต้องการ การช่วยเหลือดูแลในการดำรง ชีวิต เพื่อให้เราสามารถอยู่อย่างอิสระในบ้านของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

คุณมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงมากน้อยแค่ไหน ?

โดยท่านลองตอบคำถามจำนวน 12 ข้อ ด่านล่างนี้

เพื่อให้ท่านตระหนักถึงการวางแผนชีวิตหลังจากที่ท่านเกษียณอายุ*

ด้วยความปราถณาดีจากพรีเมี่ยมโฮมแคร์.

#วยหลงเกษยณ #AgingCare #ดแลผสงอาย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Call us today on 084-089-8886 

                           084-004-0461

Nonthaburi 11000

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

© 2017 by Premium Homecare. Proudly created with Wix.com