May 9, 2018

Please reload

Recent Posts

ผู้บริหารพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ร่วมแบ่งบันประสบการณ์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล วันที่19ตุลาคม 2561

October 29, 2018

1/10
Please reload

Featured Posts

12 ข้อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยหลังเกษียณ

 


คำว่า “การพึ่งพิง” คือ ช่วงเวลาของชีวิตที่เราต้องการ การช่วยเหลือดูแลในการดำรง
ชีวิต เพื่อให้เราสามารถอยู่อย่างอิสระในบ้านของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

 

คุณมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงมากน้อยแค่ไหน ?

 

โดยท่านลองตอบคำถามจำนวน 12 ข้อ ด่านล่างนี้

เพื่อให้ท่านตระหนักถึงการวางแผนชีวิตหลังจากที่ท่านเกษียณอายุ*

ด้วยความปราถณาดีจากพรีเมี่ยมโฮมแคร์.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square