แบ่งปันข้อคิดเห็นและประสบการณ์  กับ TDRI


ผู้บริหารพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้แบ่งปันข้อคิดเห็นและประสบการณ์ ด้านธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ กับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( TDRI)

#ดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

คลิ๊กเพื่อรับชมข่าวสารของพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ผ่านเฟสบุ๊ค

https://www.facebook.com/premiumhomecarethai520820164/?ty

#ธรกจดแลผสงอาย #TDRI #ดแลผสงอาย #สถาบนวจยเพอการพฒนาประเทศไทย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square