ผู้บริหารพรีเมี่ยมโฮมแคร์ได้ไปบรรยายพิเศษ ที่ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้บริหารของพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้ไป บรรยายพิเศษ ในวันจบการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยรสุรนารี ในวันที่ 10 มีนาคม 2561

พยาบาลในยุคแห่งการเปลื่ยนแปลง จะต้องมีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง

1.มองโลกในแง่ดี 2.ไวต่อความเปลื่ยนแปลง 3.ให้กำลังใจผู้อื่นได้ 4.ให้กำลังใจตัวเองเป็น

Graduation and great achievment after 4 years . Special talk " Nurse Version Thailand 4.0" at Suranaree University of Technology. 10 March 2017.

#SuranareeUniversityofTechnology #มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร #คณะพยาบาล #Thailand40 #พยาบาล

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square