TNN News Focus  เปิดประเด็นร้อน : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชน เพิ่มคุณภาพชีวิต "รับสังคมผู้สูงอ


ไม่ว่าสถานที่นั้นสวยงามหรูหราเพียงใด   ไม่ว่าบริการนั้นดีเลิศสักแค่ไหน แต่.. " ไม่มีความสุขใด เท่ากับการได้อยู่ในบ้านของเราเอง "

 คำพูดของคุณตา คุณยายส่วนหนึ่งที่บอกเราถึงความรู้สึก และทำให้เราในฐานะผู้ดูแลสุขภาพต้องทบทวน และจัดบริการให้มีความหลากหลายตรงความต้องการของผู้สูงอายุและครอบครัว  ผู้ให้บริการจะต้องมีทักษะในการประเมินศักยภาพของครอบครัวและความต้องการดูแลแต่ละราย  จะต้องสามารถออกแบบ การดูแลที่เหมาะสมกับแต่ละครอบครัว  เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในบ้านของตนเองให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้

        ...พบกับวิสัยทัศน์ ของพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ในการดูแลผู้สูงอายุ ผ่านทางรายการ " TNN New Focus  เปิดประเด็นร้อน "  ในวันที่ 21 ม.ค. 2018   

#ผดแลผสงอาย #การวางแผน #caregiver #ดแลผสงอาย #TNN #TNNNewFocusเปดประเดนรอน #ศนยดแลผสงอายเอกชน #สงคมผสงอาย #TNNNews #TNN24

Featured Posts
Recent Posts
Archive