ลูกๆต้องทำยังไง เมื่อคุณพ่อคุณแม่อายุมากขึ้น ตอนที่2

ต่อจาก << ตอนที่1 >>

* หากท่านยังไม่ได้อ่านตอนที่ 1 ท่านสามารถคลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อไปอ่านได้

4. ทบทวนและประเมินสภาพการเงินของครอบครัว รวมถึงปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้มีความรู้เรื่องค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ เพื่อมองหาความเป็นไปได้ของแผนการดูแลระยะยาว ที่เหมาะสมทั้งต่อสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ และสถานะทางการเงินของครอบครัว นอกจากนี้การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆทั้งของผู้สูงวัยและครอบครัว การมองหาแหล่งประโยชน์ใหม่ๆที่สามารถพึ่งพิงได้ จะช่วยประคับประคองเสถียรภาพการเงินของครอบครัวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งช่วยให้ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

5. ถึงแม้การพูดคุยเรื่องการดูแลจัดการช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตในขณะคุณพ่อคุณแม่ยังแข็งแรง อาจดูเป็นเรื่องไม่เหมาะสมตามกาลเทศะ ความเชื่อของคนไทย แต่หากเข้าใจ มองว่าจุดจบถือเป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยงามบนเส้นทางชีวิต จะช่วยให้ง่ายขึ้นต่อครอบครัวในการยอมรับและตัดสินใจ ค่อยๆพูดปรับมุมมองกับท่าน รับฟัง ให้ท่านแบ่งปันความรู้สึก ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ความมุ่งหวังตั้งใจ สิ่งที่ต้องการให้ครอบครัวช่วยเหลือ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเข้าใจกัน ช่วยให้ผู้สูงวัยจากไปอย่างหมดห่วงคลายกังวล และเป็นช่วงเวลาสวยงามที่จะบันทึกในความทรงจำของครอบครัวตลอดไป

6. คุณพ่อคุณแม่ควรมีส่วนร่วมในการเลือกสถานที่ที่ท่านจะใช้ชีวิตในบั้นปลายตามความสมัครใจของท่าน ในกรณีที่ท่านอาศัยอยู่ที่บ้านเพียงลำพัง ครอบครัวควรเริ่มมองหาความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับท่านในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นการจัดเตรียมยาของผู้สูงวัยทุกสัปดาห์ จัดเตรียมแยกไว้ในช่องแต่ละมื้อ แต่ละวัน เพื่อให้ท่านสามารถหยิบทานได้อย่างสะดวก ซึ่งอาจมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกภายในครอบครัว หรือผู้มีประสบการณ์ในการดูแลทำหน้าที่ช่วยจัดเตรียม ช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยให้ครอบครัวได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวสุขภาพ รวมถึงความกังวลของท่านมากยิ่งขึ้น และยังช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการได้รับความช่วยเหลือของผู้สูงวัยทั้งนี้รวมถึงการพูดคุยทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น วางแผนขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนกับท่าน ซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับผู้สูงวัย เพื่อให้ในสถานการณ์จริงการช่วยเหลือเกิดขึ้นได้อย่างสะดวก และรวดเร็วที่สุด

การวางแผนปรับปรุงสถานที่เพื่อเอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยมากยิ่งขึ้น เช่น แผ่นกันลื่น ราวจับที่แข็งแรง ทางเดินที่โล่ง หรือเครื่องช่วยเหลืออื่นๆ และการจัดหาผู้รับส่งอาหารให้กับผู้สูงวัยที่บ้าน ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : http://www.aw.ac.th/webboard-show_9160 , https://pixabay.com/th/

#ผสงอาย #การวางแผน #การเงน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square