ลูกๆต้องทำยังไง เมื่อคุณพ่อคุณแม่อายุมากขึ้น ตอนที่ 1

เมื่อคุณพ่อคุณแม่อายุมากขึ้น การวางแผนพูดคุยถึงการดูแลช่วยเหลือท่านยามชรา ถือเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวต้องให้ความสำคัญ เพราะ การพูดคุยเรื่องดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา จะช่วยให้ครอบครัวทราบถึงความต้องการของผู้สูงวัย ช่วยคลายความกังวลในอนาคตให้กับพวกเขา รวมถึงยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจที่ เกี่ยวข้อง ให้กับสมาชิกทุกๆคนภายในครอบครัว

แต่การพูดคุยเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่ออารมณ์และความรู้สึกเช่นนี้ ควรเริ่มต้นอย่างไร เป็นคำถามที่ต้องผุดขึ้นมาในใจของลูกๆทุกคนอย่างแน่นอน จากประสบการณ์ 5 ปีในการดูแลผู้สูงอายุ วันนี้พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ขอนำเสนอแนวทางการวางแผนพูดคุยปรึกษาเพื่อปรับใช้มองหาการดูแลที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยที่ท่านรักในยามชรา

1. ให้ลูก เริ่มพูดคุยด้วยเรื่องของภาระ หน้าที่ การใช้ชีวิตส่วนตัว การจัดหาอาหาร การทำความสะอาด การดูแลสุขลักษณะอนามัย และ การดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ในกิจวัตรประจำวัน สอบถามถึงความเปลี่ยนแปลง ระยะเวลา ความยากลำบากที่เพิ่มมากขึ้นในการทำกิจกรรมนั้นๆของท่าน รวมถึงท่านต้องการความช่วยเหลือในกิจกรรมเหล่านั้นหรือไม่

2. สมาชิกภายในครอบครัวควรเริ่มหาเวลาพูดคุยกับท่าน และ จำเป็นที่จะต้องทำตั้งแต่ยังไม่มีความกดดันทางสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะในสถานการณ์นั้นครอบครัวจะเต็มไปด้วยความเครียดและความกังวลใจ ทำให้อาจขาดการตัดสินใจที่ดีและเหมาะสม จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยเพื่อวางแผน ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมตัดสินใจ และทราบถึงหน้าที่การดูแลผู้สูงวัย ร่วมรับผิดชอบ รวมถึงให้กำลังใจท่าน

3. ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงวัยเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อคุณพ่อคุณแม่อายุมากขึ้น ครอบครัวจะต้องรวบรวมข้อมูลประวัติสุขภาพ ความเจ็บป่วย ประวัติการใช้ยา ประวัติอาการแพ้ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในยามฉุกเฉิน โดยเก็บไว้กับผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลท่าน อาจจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ใส่ไว้ใน USB Drive เพื่อความสะดวกในการพกพา และส่งต่อข้อมูล การขอและจัดเก็บผลการตรวจ ประวัติสุขภาพผู้สูงอายุจากทางโรงพยาบาล ควรทำตั้งแต่ผู้สูงวัยยังสุขภาพแข็งแรง ไม่มีภาวะวิกฤติ เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวจะนำมาซึ่งความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นในการดำเนินการขอข้อมูลของท่าน

**มีต่อ ตอนที่2 **

#วางแผนดแลผสงอาย #ดแลผสงอาย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square