May 9, 2018

Please reload

Recent Posts

ผู้บริหารพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ร่วมแบ่งบันประสบการณ์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล วันที่19ตุลาคม 2561

October 29, 2018

1/10
Please reload

Featured Posts

PREMIUM CARE Management

October 30, 2017

PREMIUM CARE 

MANAGEMENT

 

     พรีเมี่ยมโฮมแคร์ มีทีมทีมพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีประสบการณ์
ที่พร้อมให้คำปรึกษาครอบครัว ตลอดการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ รับฟังข้อมูล เสนอทางเลือกในการดูแล ให้ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้สูงอายุ และครอบครัวช่วยประเมินเบื้องต้นความผิดปกติทางสุขภาพที่เกิดขึ้น

      ความเร่งด่วนของอาการ การเฝ้าติดตามผลสุขภาพตามคำสั่งแพทย์  รวมถึงการช่วยแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น กรณีฉุกเฉิน ร่วมกับครอบครัว ทีมผู้ดูแล ที่พร้อมช่วยเหลือ ผู้สูงอายุและครอบครัว ดูแลจัดการตารางเวลายา การกายภาพบำบัด   ให้ครอบครัว มั่นใจว่าผู้สูงอายุ จะได้รับประทานยา ถูกต้องครบถ้วน ตามคำสั่งแพทย์รวมถึงการช่วยเหลืออื่นๆ ทางเทคนิคเพิ่มเติมตามคำสั่งแพทย์

 

ช่วยให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ใช้ชีวิต ได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น
 
Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square