พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานในการประชุมนานาชาติทางการพยาบาล 20-2