พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานในการประชุมนานาชาติทางการพยาบาล 20-2

พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูง-อายุ ของเราได้รับคัดเลือก จากสภาการ-พยาบาลแห่งประเทศไทย ให้เข้าร่วมแสดงผลงานในการประชุมพยาบาลนานาชาติ ประจำปี 2560

(Exhibition Nursing Innovation Invention Research)

ในวันที่ 20-22ตุลาคม 2560

ซึ่งในปี2560 นี้ทางประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการในนี้

ภายในงานก็มีการแสดงผลงานต่างๆ จากหลายๆหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลงานของเราก็เป็นที่สนใจของผู้ชมงานเป็นอย่างมาก

รูปภาพจาก : พรีเมี่ยมโฮมแคร์

#ดแลผสงอาย #ExhibitionNursingInnovationInventionResearch #ElderlyCare

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Call us today on 084-089-8886 

                           084-004-0461

Nonthaburi 11000

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

© 2017 by Premium Homecare. Proudly created with Wix.com