พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้รับเชิญไปบรรยายบรรยายพิเศษหัวข้อ "สุขภาพและการพยาบาล ในศตวรรษที่ 21 กับวิชา

​​

พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาส ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน พยาบาลผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่นักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้สนใจ... ผ่านการบรรยายพิเศษหัวข้อ "สุขภาพและการพยาบาล ในศตวรรษที่ 21 กับวิชาชีพพยาบาล" หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ เป็นแนวทาง การทำหน้าที่พยาบาล ให้กับนักศึกษาต่อไปในอนาคต รวมถึงจุดประกายเพื่อสร้างสรรค์ ต่อยอด การบริการการดูแลที่ดียิ่งขึ้นเพื่อผู้สูงอายุไทยต่อไป (10/4/60)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Call us today on 084-089-8886 

                           084-004-0461

Nonthaburi 11000

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

© 2017 by Premium Homecare. Proudly created with Wix.com