ผู้บริหารพรีเมี่ยมโฮมแคร์ได้รับเชิญไป บรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวโน้มของพยาบาลวิชาชีพในยุค Thailan

ขอขอบคุณสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่เล็งเห็นความสำคัญ ให้โอกาสเชิญทีมงานพรีเมี่ยมโฮมแคร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวโน้มของพยาบาลวิชาชีพในยุค Thailand 4.0"

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์ในหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงบทบาทวิชาชีพพยาบาลของผู้บรรยาย ที่ได้ถ่ายทอด... จะช่วยให้ผู้เข้าฟังบรรยาย ได้รับประโยชน์ นำไปปรับใช้ ต่อยอดนวัตกรรมการบริการในอนาคต เพื่อสังคมไทย

(5/3/60)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square