คณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชม ศูนย์ดูแลพรีเมี่ยมโฮมแคร์

พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้ต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่4 จากคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ และการบรรยายจากผู้บริหารของพรีเมี่ยมโฮมแคร์

#ดแลผสงอาย #มหาวทยาลยรงสต #คณะพยาบาล

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Call us today on 084-089-8886 

                           084-004-0461

Nonthaburi 11000

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

© 2017 by Premium Homecare. Proudly created with Wix.com