คณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชม ศูนย์ดูแลพรีเมี่ยมโฮมแคร์

พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้ต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่4 จากคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ และการบรรยายจากผู้บริหารของพรีเมี่ยมโฮมแคร์

#ดแลผสงอาย #มหาวทยาลยรงสต #คณะพยาบาล

Featured Posts