ผู้บริหารพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้รับเกียรติร่วมบรรยายการประชุมระดับภูมิภาค ครั้งที่18 Regional Forum on

ผู้บริหารพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้รับเกียรติร่วมบรรยาย แสดงแนวคิดและมุมมองต่อการทำหน้าที่พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการประชุมระดับภูมิภาค ครั้งที่18 Regional Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเอมเพรส โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Call us today on 084-089-8886 

                           084-004-0461

Nonthaburi 11000

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

© 2017 by Premium Homecare. Proudly created with Wix.com