ผู้บริหารพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้รับเกียรติร่วมบรรยายการประชุมระดับภูมิภาค ครั้งที่18 Regional Forum on