ผู้บริหาร พรีเมี่ยมโฮมแคร์รับเชิญบรรยายในงานการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 26


พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ขอขอบคุณ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ให้โอกาส พว.กิตติพร ผู้บริหาร พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์งานดูแลผู้สูงอายุ ในการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 26...


Featured Posts