อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และ การใช้เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ

บริษัทพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้มีการฝึกอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และ การใช้เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ (AED) ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ที่ อาคารสำนักงาน บริษัท พรีเมี่ยมโฮมแคร์ จำกัด

.

ซึ่งบริษัทฯได้เชิญคณะวิทยากร จาก บริษัท เท็กซัส เอเรนเดล (ประเทศไทย) จำกัด ให้การฝึกอบรม ทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)และ การใช้เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ (AED) ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งการฝึกอบรม ทบทวนของวิทยากรนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอขอบคุณ บริษัท เท็กซัส เอเรนเดล (ประเทศไทย) จำกัด และวิทยากรเป็นอย่างสูง


สุดท้ายขอบคุณทุกๆท่าน ทุกๆครอบครัว ที่ให้ความสำคัญในการทบทวนความรู้ให้กับผู้ปฎิบัติงาน และอนุญาตให้พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ได้เข้าอบรมผ่านระบบซูม


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square